Gaeilge

Anseo i Scoil Choirp Chríost, tá traidisiúin bródúil againn maidir le múineadh agus foghlaim na Gaeilge.
Leantar an Curaclam Náisiúnta agus baintear úsáid as réimse leathan modhanna múinte chun an teanga a fhoghlaim. Baintear úsáid den Chlár Gaeilge ''Bua na Cainte'' i ngach rang sa scoil. Bíonn léamh, scríobh, comhrá, dánta agus amhráin á fhoghlaim ag páistí na scoile ina dteanga dhúchais.